News
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมเดินรณรงค์ให้ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ณ ถนนคนเดินจังหวัดระนอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ ณ ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด จังหวัดระนอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทราย ณ ห้างห้างโมเดิร์นเทรด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น ปี 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ลงพื้นที่กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลบ้านทะเลนอกและกลุ่มผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ ณ อำเภอสุขสำราญ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมกับแขวงทางหลวงระนอง ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน (รอบที่ 4) พาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2566

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 14,494