News
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สนองนโยบายจังหวัดระนอง พาณิชย์จังหวัดระนอง​ ร่วมพิธีเปิดงาน​ “𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗕𝗖𝗚 𝗣𝗹𝘂𝘀 𝗘𝘅𝗽𝗼 @𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴" พาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระดับภาค (ภาคใต้) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พาณิชย์จังหวัดระนอง​ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์​ Thai SELEC ภายใต้แคมเปญ "เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT" ประจำปี 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมการอบรม "แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)" สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระนอง (ก.ช.ภ.จ.ระนอง) ครั้งที่ 3/2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (รอบที่ 4) พาณิชย์จังหวัดระนอง จัดประชุมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ประเด็นจังหวัดเศรษฐกิจชายแดน พาณิชย์จังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2567

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 30,625